Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Slon africký

Artenschutzeuro

Váš příspěvek přírodě

Ochrana přírody a druhů, to jsou ústřední témata naší doby a zároveň témata, která mají globální společenskou závažnost. Už mnoho let podporujeme vybrané projekty na ochranu druhů.

Logo Artenschutzeuro

Díky zavedení Artenschutzeuro v prosinci roku 2018 jsme své zapojení v této oblasti značně posílili a výrazným způsobem přispíváme k ochraně ohrožených druhů a přírodních rezervací.

Dobrovolný příspěvek platí převážná většina našich návštěvníků/návštěvnic. Jen za rok 2019 jsme díky tomu získali finanční částku 343 000 eur, která byla kompletně použita na projekty ochrany volné přírody. Největší dík patří samozřejmě Vám – našim návštěvníkům a návštěvnicím, kteří kráčíte po této cestě spolu s námi a usilujete s námi o zachování přírody a biodiverzity.

12/ 2018
zavedeno

90 %
přispívá na ASE

343 000
eur v příspěvcích v roce 2019

Artenschutzeuro 2019

Vyplacené příspěvky v roce 2020

Kromě projektů, které naše zoo finančně podporovala i v minulosti, jsme vybrali projekty, jejichž ambasadoři jsou obyvateli naší zoo. Všechny projekty jsou vázané na dobře známé organizace, u kterých je zajištěna transparentní informační politika s ohledem na využívání shromážděných finančních darů. Díky Artenschutzeuro jsme v roce 2019 vybrali celkem 343 000 eur. V létě 2020 jsme z této částky vyplatili 250 000 eur celkem dvanácti dobročinným organizacím a iniciativám. Určitý obnos si ponecháváme pro pozdější vyplacení nebo možnost nabídnout krátkodobě pomoc v případě akutní potřeby. Vyplacení rozdílu tedy probíhá vždy s ročním zpožděním.

Přehled rozdělení příspěvků 2020

Big Life Foundation

Ochrana velkých zvířat ve východní Africe

biglife.org

40 000 euro

Ausgebildete Ranger bewachen das Schutzgebiet

Národní park Bukit Tigapuluh

Projekt na ochranu přírody na Sumatře

FSZ Projekt na ochranu orangutanů

40 000 euro

Orang-Utan im Freiland

Horské louky ve východním Krušnohoří

Ochrana přírody před naším vlastním prahem

www.bergwiesen-osterzgebirge.de

10 000 euro

Grashüpfer

Horští kopytníci ve Střední Asii

Projekt ZGAP na ochranu koz šrouborohých, ovcí Marco Polo a dalších místních kopytníků

www.zgap.de

25 000 euro

Berghuftiere in Zentralasien

Sphenisco reg. sdruž.

Ochrana tučňáků Humboldtových

www.sphenisco.org

30 000 euro

Humboldtpinguin im Freiland

Snow Leopard Trust

Ochrana irbisů (sněžných levhartů)

www.snowleopard.org

40 000 euro

Schneeleopard im Freiland

Tomistoma Task Force

Ochrana sundských gaviálů

www.tomistomablog.com

5 000 euro

Sunda-Gavial im Freiland

Vulture Conversation Foundation

Ochrana evropských druhů supů

www.4vultures.org

40 000 euro

Fliegender Bartgeier im Freiland

další zahrnuté organizace:

Stiftung Artenschutz, Silent Forest, Red Panda Network, Giraffe Conversation Foundation

20 000 euro

Logo der Giraffe Conversation Foundation