Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Pelikán bílý.

Tiráž

Zde najdete naši adresu, informace o ochraně osobních údajů a vyloučení odpovědnosti.

 

Údaje tiráže dle § 5 TMG

Zoo Dresden GmbH
Tiergartenstraße 1
01219 Dresden

Telefon: 0351 - 4780 60
Fax: 0351 - 4780 660
E-mail: info@zoo-dresden.de

Výkonný ředitel: Karl-Heinz Ukena
Společníci: Zemské hlavní město Drážďany
Předseda dozorčí rady: Detlef Sittel

Sídlo společnosti: Drážďany
Rejstříkový soud Drážďany, HRB 14969
DIČ: (§ 27 a zákon o dani z obratu): DE 189235929

Naše bankovní spojení:

IBAN: DE02 8505 0300 3120 0833 47
BIC: OSDDDE81XXX
Ostsächsische Sparkasse Dresden

Informace o ochraně osobních údajů

Pokud nám předáte své osobní údaje, je to vždy na základě dobrovolnosti. Údaje se zpracovávají v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, především v souladu se Spolkovým zákonem na ochranu osobních údajů. Více informací k ochraně osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace k řešení sporů v rámci EU

Postup projednávání stížnosti prostřednictvím online řešení sporů pro spotřebitele (OS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme ochotni a povinni podílet se na procesu řešení sporů před některým se smírčích orgánů pro spotřebitele.

Informace k vyloučení odpovědnosti

Ačkoli jsme sestavování informací, zveřejněných na našich webových stránkách, věnovali maximální pozornost a pečlivost, nemůže Zoo Dresden GmbH ručit za jejich správnost. V žádném případě není možné činit společnost Zoo Dresden GmbH odpovědnou za případné škody jakéhokoli typu, které jsou důsledkem použití zde poskytnutých informací nebo vznikly v souvislosti s použitím zde uvedených informací, ať už se jedná o přímé nebo nepřímé škody, následné škody nebo mimořádné škody. To platí i v případě, že byl zástupce Zoo Dresden GmbH na možnost takových škod upozorněn. Vyhrazujeme si právo na změnu informací, které na tomto serveru nezávazně poskytujeme, aniž bychom ji museli předem avizovat.

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl sestaven s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme ručit. Jakožto poskytovatel služeb máme v souladu s § 7 odst.1 TMG odpovědnost za vlastní obsah uvedený na těchto stránkách v souladu se všeobecnými zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme, jakožto poskytovatelé služeb, odpovědní sledovat zprostředkované nebo uložené informace z cizích zdrojů, které poukazují na protiprávní činnost, nebo je podle okolností zkoumat. Povinnost odstranit nebo zablokovat možnost používání informací v souladu s všeobecnými zákony je tímto nedotčena. V tomto smyslu je však odpovědnost možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Pokud zjistíme takovéto protiprávní jednání, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích společností, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento cizí obsah ani nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah stránek, na něž odkazujeme, je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na něž odkazujeme, jsme v okamžiku vytvoření odkazu zkontrolovali z hlediska možného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku tvorby odkazu identifikován. Permanentní kontrola obsahu stránek, na něž odkazujeme, ovšem není bez konkrétních opěrných bodů protiprávního jednání proveditelná. Pokud zjistíme protiprávní jednání, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Autorská práva

Provozovatelem stránek vytvořený obsah a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoli způsob využití mimo hranice autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je možné pouze pro soukromé účely, nikoli pro komerční využití. Pokud nebyl obsah na těchto stránkách vytvořen jejich provozovatelem, zohlední se autorská práva třetích osob. Obsah od třetích osob musí být jako takový označen. Pokud si přesto všimnete porušování autorských práv, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali. Pokud zjistíme protiprávní jednání, okamžitě tento obsah odstraníme.

Některé obrázky mohou využívat fotografický materiál volných fotografických komunit nebo mikrofotobank. Přesné údaje tiráže jsou uvedeny v příslušné originální publikaci, pokud je použita, přímo na médiu nebo na této stránce. Pokud není uvedeno jinak, náleží copyright a všechna s tím související práva příslušnému držiteli práv.

 

Tiráž (upravená) pomocí impressum-generator.de advokátní kanceláře Kanzlei Hasselbach Rechtsanwälte

Odpovědnost za redakci:

​Christin Berndt
Kerstin Eckart
Katrin Kretschmer

Fotografie a autoři:

 

Fotografie zvířat na úvodní stránce a vnitřních stránkách:
Zoo Dresden, Hans Fineart, Ilya Trofimenko, Torsten Hegewald, Elke Hegewald, Christian Schult, Illuminationdesign, Mein Makrokosmos, Jörg Schneider, Jürgen Schneider, Indra Sickmann, Annelie Wolf, Uwe Gibkes, Andreas Schönlein, Christian de Castro, Maria Fenik, Sivia Brune, Simone Hofmann
Fotografie rodin, zaměstnanců a prohlídek zoo:
Anke Wolten-Thom

Nákres plánku zoo z okruhu zoo:
Paarmann Dialogdesign

 

Vizualizace

Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten, Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Fotografie modelu pavilonu pro orangutany: Toni Kretschmer

Rasbach Architekten

 

Úprava a koncepce

VOR – Agentur für strategische Entwicklung und Kommunikation GmbH
Schandauer Straße 34
01309 Dresden

vor-dresden.de

 

Realizace

51nullacht