Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Pásovec.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny zde shromažďované údaje se v našem rozsahu odpovědnosti zpracovávají podle předpisů Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s pro nás platnými regionálními ustanoveními o ochraně osobních údajů, kterými jsou Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG) a Zákon o elektronických médiích (TMG).

Odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Zoo Dresden GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tiergartenstraße 1
01219 Dresden

E-mail: datenschutzbeauftragter@zoo-dresden.de

Účel zpracovávání a doba ukládání osobních údajů

Účelem zpracovávání osobních údajů je provoz webových stránek s informacemi o našich službách, o naší společnosti a rovněž zobrazování a nabídka služeb k těmto tématům.

Pokud není uvedeno jinak, ukládají se osobní údaje do té doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud musí být dodržovány obchodněprávní, daňově právní nebo správně právní lhůty pro ukládání, může tato doba ukládání u určitých osobních údajů činit až 10 let.

Shromažďování všeobecných informací

Poté, co si otevřete naši webovou stránku, automaticky se shromažďují informace všeobecné povahy. Obsahem těchto informací (Server-Logfiles) je

  • anonymizovaná IP adresa žádajícího počítače
  • datum a čas požadavku
  • požadovaná přístupová metoda/funkce žádajícího počítače
  • vstupní informace (např. název souboru) sdělená žádajícím počítačem
  • status přístupu webového serveru (soubor předán, soubor nenalezen, příkaz neproveden atd.)
  • URL, adresa, ze které byl vyžádán soubor/aktivována požadovaná funkce
  • identifikace prohlížeče

Přitom se jedná výhradně o informace, které neumožňují identifikaci Vaší osoby, protože IP adresa se neukládá, resp. se anonymizuje. Tyto informace jsou z technického hlediska nezbytné, abychom mohli správně odeslat Vámi vyžádané obsahy webových stránek, a při používání internetu jsou nutné. Kromě toho tyto údaje využíváme k identifikaci a ke sledování nepřípustných pokusů o přístup a přístupů na webový server. Jinak se údaje využívají pouze pro vytváření anonymizovaných statistik přístupu za účelem optimalizace naší webové nabídky. Nevytváříme přístupové profily. Zaprotokolované údaje se ukládají na dobu 26 týdnů a pak se smažou, leda že by došlo k rozpoznání webového útoku, který by vedl k občanskoprávnímu nebo trestně právnímu stíhání útočníka.

Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných webových stránek, i my používáme tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se z webového serveru přenášejí na Váš pevný disk. Díky tomu získáme určité údaje, např. IP adresu, použitý prohlížeč, operační systém Vašeho počítače a Vaše připojení k internetu.

Cookies nelze využít ke spouštění programů nebo přenášení virů na počítač. S pomocí informací, které soubory cookies obsahují, Vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

Námi získané údaje v žádném případě nepředáváme třetím stranám a bez Vašeho souhlasu nevytváříme propojení s osobními údaji.

Naše webové stránky samozřejmě můžete využívat i bez cookies. Internetové prohlížeče se pravidelně nastavují tak, aby akceptovaly cookies. Použití cookies můžete kdykoli deaktivovat přes nastavení svého prohlížeče. Informace o možnosti změny nastavení najdete ve funkci nápovědy svého internetového prohlížeče nebo se můžete informovat na http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/. Upozorňujeme však na to, že některé funkce naší webové stránky nemusí po deaktivaci cookies fungovat.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti Vašich údajů při přenosu využíváme přes HTTPS šifrovací procesy (např. SSL) odpovídající aktuálnímu stavu techniky.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, ukládáme Vámi sdělené údaje za účelem zpracování žádosti a rovněž kvůli možným doplňujícím dotazům.

Mazání nebo zablokování údajů

Držíme se zásady minimalizace osobních údajů. Vaše osobní údaje tedy ukládáme jen na tak dlouhou dobu, jak je to nezbytné pro dosažení zde uvedeného účelu nebo jak nám to ukládají různé zákonem stanovené lhůty na jejich uchovávání. Po naplnění daného účelu, nebo po uplynutí těchto lhůt se příslušné údaje rutinně zablokují nebo smažou v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana dětí

Společnost Zoo Dresden GmbH bere velmi vážně ochranu osobních údajů dětí. Proto přes naše webové stránky vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí. Osoby, které jsou dle zákona své země nezletilé, nesmí bez výslovného souhlasu a ve spolupráci s rodiči nebo opatrovníky přes naše webové stránky zasílat žádné osobní údaje.

Vaše práva na informace, opravu, blokování, omezení zpracování, výmaz, podání stížnosti a vznesení námitky

Kdykoli máte právo vyžádat si informaci o svých osobních údajích, které u nás ukládáme. Rovněž máte kdykoli právo na opravu, blokování nebo (kromě předepsaného ukládání údajů za účelem obchodní transakce) výmaz svých osobních údajů. Se svou žádostí se obraťte na odpovědný subjekt (kontaktní údaje viz výše).

Aby bylo možné blokování údajů kdykoli zohlednit, musí se tyto údaje uchovat ke kontrolním účelům v souboru dat s vyloučením výmazu. Výmaz osobních údajů můžete vyžadovat v případě, že se na ně nevztahuje zákonná archivační povinnost. Pokud taková povinnost existuje, údaje na Vaši žádost zablokujeme.

Změny nebo zrušení souhlasu můžete vyžádat tak, že nám pošlete příslušné sdělení. Změny nebo zrušení se projeví s účinkem do budoucna.

V souladu s čl. 77 GDPR můžete podat stížnost u dozorového orgánu, pokud jste nabyli dojmu, že zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá protiprávně. Další informace o stížnosti najdete u dozorového orgánu na https://www.saechsdsb.de/

Změna našich zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo příležitostně upravovat naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům, nebo abychom mohli v prohlášení o ochraně osobních údajů uvést změny našich služeb, např. při zavádění nové služby. Při Vaší nové návštěvě pak bude platit nové prohlášení o ochraně údajů.

Otázky k ochraně osobních údajů

Pokud máte otázky k ochraně osobních údajů, pošlete nám e-mail nebo se na nás obraťte přímo (kontaktní údaje viz výše).

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vyhotoveno a následně upraveno s pomocí generátoru prohlášení o ochraně osobních společnosti activeMind AG.

Kontakt pro problematiku ochrany osobních údajů

Zoo Dresden GmbH
Tiergartenstraße1
01219 Dresden
Telefon: +49351 - 4780 60
Fax: +49351 - 4780 660