Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Orangutaní samice Daisy ve venkovní expozici.

Dary

Váš příspěvek na nový pavilon orangutanů

Naše zoo se může ohlédnout na dlouhou a pohnutou historii i tradici. Ve všech časech při nás stáli přátelé a přítelkyně naší zoo i naši podporovatelé a podporovatelky. Pomohli zajistit další setrvání naší zoo a také její další rozvoj. Díky pomoci bezpočtu podporovatelů a podporovatelek jsme se mohli stát jedním z nejoblíbenějších výletních cílů města Drážďany a neustále zlepšovat podmínky pro chov našich zvířat.

Malé i velké peněžité dary: Každý finanční příspěvek zůstává 100% zoologické zahradě, a tím pádem zvířatům. Pomůže nám také, když si zakoupíte poukázky a roční vstupenky.

Současný pavilon orangutanů už neodpovídá současnému chápání moderního a inovativního chovu zvířat. I přes významné chovatelské úspěchy u těchto lidoopů ohrožených vyhynutím a i přes laskavou péči našich chovatelů a chovatelek stále zůstává naléhavá potřeba jednat, abychom splňovali všechny platné směrnice pro chov našich zvířat.

orangutanů

Toto přání nám velmi leží na srdci a nyní se stává skutečností: plánujeme nový pavilon, který bude z chovatelsko-technického a architektonického hlediska odpovídat nejmodernějším požadavkům na vytvoření přirozeného životního prostoru pro zvířata. V nížinných deštných pralesích Sumatry a Bornea tráví orangutani skoro celý svůj život na a ve stromech.

Ve fázi plánování jsme proto kladli velký důraz na vertikální uspořádání. Nové expozice nabídnou se svou celkovou výškou deset metrů výrazně větší prostor a možnosti lezení připomínající prales. Další zvláštností je přemístění vnějších expozic dovnitř, abychom zvířata žijící spíše v ústraní chránili před hlukem a také před nepřízní počasí.

nový pavilon orangutanů

Plánovaná cena nového pavilonu orangutanů je 17 milionů eur, čímž se stává největším stavebním projektem historie naší zoo. Financování deseti procent této částky je plánováno z příspěvků. Podpořte náš ambiciózní projekt nejen kvůli orangutanům Toni, Daisy, Dalai, Djudi a Djaka a příštím generacím lidoopů, ale také kvůli Vám – současným i budoucím návštěvníkům a návštěvnicím naší zoo.

Naše bankovní spojení pro Váš příspěvek

Zoo Dresden GmbH
IBAN DE66 8505 0300 0225 8174 38
BIC OSDDDE81XXX
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Účel použití: Orang-Haus

Darovací formulář

Kontakt pro příspěvky