Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Rodina s rouškami před Pinguin Café.

Informace ohledně koronaviru

  • Návštěva zoo je nyní možná pouze s potvrzením 2G (očkovaný nebo uzdravený). Pro děti a školáky NEPLATÍ ŽÁDNÁ PROKAZOVACÍ POVINNOST.
  • Přístup do vnitřních prostor restaurací 2G+ (očkovaný a testovaný nebo vyléčený a testovaný
  • otevřené domy pro zvířata– v uzavřených prostorách je nutné nosit masku FFP2 (od 16 let)
  • Vstupenky k dispozici online a v pokladně
  • Trasování kontaktů napomáhá aplikace „Corona-Warn-App“

Návštěva zoo podléhá pravidlu 2G

Pro návštěvu zoo platí pravidlo 2G (přístup mají pouze očkované nebo vyléčené osoby). Povinnost předložit tyto doklady se nevztahuje na děti do ukončeného šestého roku věku a na ty, které ještě nenastoupily do školy. Rovněž se nevztahuje na všechny žáky a studenty, kteří absolvují povinné testování ve škole. Není nutné předkládat potvrzení od příslušné instituce. Totéž platí i o víkendu. Žáky a žákyně od 16 let věku žádáme, aby se prokazovali svým aktuálním studentským průkazem.

Před návštěvou zoo je třeba na pokladně předložit následující doklady společně s originálem úředního identifikačního dokladu a platnou vstupenkou do zoo:

Očkované osoby

Doklad o úplné ochraně očkováním (například žlutý očkovací pas nebo digitální EU certifikát COVID v mobilním telefonu nebo vytištěný)

Osoby s prodělaným onemocněním

Doklad o pozitivním testu PCR (nebo jiný doklad o detekci nukleové kyseliny), který je starý nejméně 28 dní a maximálně šest měsíců.

Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány, smí doklad o očkování nebo doklad o prodělaném onemocnění nahradit aktuálním testem na COVID (test nesmí být starší než 24 hodin). K tomu je nutné předložit lékařské potvrzení. Výsledky samotestování prováděného bez odborného dohledu nelze akceptovat.

Aktuální upozornění a omezení pro Vaši návštěvu ZOO

 

Pokladna otevřena. Zoo můžete navštívit s roční vstupenkou, jednodenní vstupenkou nebo online vstupenkou. Pro návštěvu zoo platí pravidlo 2G!
Pavilony zvířat jsou do odvolání uzavřené!
Setkání a komentované výklady jsou do odvolání zrušené.
Vchod/východ jen hlavním vchodem z ul. Tiergartenstraße
Vchod/východ u zastávky vláčku zůstává uzavřený
Nošení masek FFP2 (od 16 let) v interiéru je povinné. Patří mezi ně: Zvířecí ubikace, sociální zařízení, zooobchod, stravování, vstupní hala. Děti do 6 let jsou od povinnosti nosit masky osvobozeny. Dětem od 6 do 15 let stačí lékařská maska.
Doporučujeme nosit roušku i ve venkovních prostorách, kde není možné dodržet minimální vzdálenost 1,50 metru mezi jednotlivými osobami.
Platí obecně platné předpisy pro dodržování rozestupů a hygienické předpisy.
Hřiště jsou otevřená
Občerstvení: otevřené, přístup jen pro očkované a vyléčené
Zooshop: Prodej ve vnitřních prostorách / Přístup jen pro očkované a vyléčené / Vstup: max. 3 osoby / Povinnost nosit ochranu dýchacích cest
Prodej poukázek do zoo a ročních vstupenek na pokladně – poukázky na denní nebo roční vstupenky lze získat bez prokazovací povinnosti na pokladně.

NOVINKY od 8. listopadu 2021:

O tom, jak bude naloženo s platnými ročními vstupenkami, které nelze kvůli platnému pravidlu 2G využít, se ještě rozhoduje. Informace o aktuálních rozhodnutích k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách.

Poukázky na roční vstupenky pro miminka mají v zásadě platnost do 6. měsíce věku vašeho miminka – tato platnost se neprodlužuje! Pokud kvůli platnému pravidlu 2G nemůžete nyní zoo navštívit, máte možnost vyměnit si na pokladně svou poukázku na roční vstupenku pro miminka (během její platnosti) za roční vstupenku.

Podpořte nás

Podpořte náš srdeční projekt a pomozte nám realizovat plán výstavby nové budovy – pavilonu pro orangutany.

Podpořte nás

 

Vizualizace cest pro návštěvníky podél venkovní expozice nového pavilonu orangutanů.