Jump To Main Content Jump To Main Navigation Jump To Footer
Rodina s rouškami před Pinguin Café.

Informace ohledně koronaviru

Od 11. září:

  • Nutné předložení negativního testu / dokladu o očkování nebo prodělání onemocnění
    Pro děti a studenty POVINNOST PROKAZOVÁNÍ NEPLATÍ.
  • Povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve zvířecích pavilonech a uzavřených prostorách
  • Vstupenky k dispozici online a v pokladně
  • Trasování kontaktů napomáhá aplikace „Corona-Warn-App"

Aktuální upozornění a omezení pro Vaši návštěvu ZOO

 

Je nutno předložit negativní test na COVID pro aktuální den či doklad o očkování nebo prodělání onemocnění. Povinnost předložit tyto doklady se nevztahuje na děti do ukončeného šestého roku věku a na ty, které ještě nenastoupily do školy. Rovněž se nevztahuje na všechny žáky a studenty, kteří absolvují povinné testování ve škole. V těchto případech tedy ani není nutné předkládat potvrzení od příslušné instituce.

Před návštěvou zoo je třeba na pokladně předložit následující doklady společně s originálem úředního identifikačního dokladu a platnou vstupenkou do zoo:

  • Negativní test·

Aktuálně platný negativní test na COVID (ne starší 24 hodin)

Výsledky samotestování prováděného bez odborného dohledu nelze akceptovat.

  • Očkované osoby

Doklad o úplné ochraně očkováním (například žlutý očkovací pas nebo digitální EU certifikát COVID v mobilním telefonu nebo vytištěný)

  • Osoby s prodělaným onemocněním

Doklad o pozitivním testu PCR (nebo jiný doklad o detekci nukleové kyseliny), který je starý nejméně 28 dní a maximálně šest měsíců.

 

V uzavřených prostorách (sanitární zařízení) a v oblasti vstupu platí povinnost nosit zdravotnickou ochranu dýchacích cest (od školního věku).
Vchod/východ jen hlavním vchodem z ul. Tiergartenstraße
Vchod/východ u zastávky vláčku zůstává uzavřený
Vhledem k aktuální situaci lze online vstupenku zakoupit jen několik dní předem. Toto musíme flexibilně přizpůsobovat.
V uzavřených prostorách platí povinnost nosit zdravotnickou ochranu dýchacích cest (od školního věku). Patří k nim: pavilony zvířat, sanitární zařízení, zooshop, vstupní hala. V prostorách s povinností nosit ochranu dýchacích cest jsou informační vývěsky.
Doporučujeme nosit roušku i ve venkovních prostorách, kde není možné dodržet minimální vzdálenost 1,50 metru mezi jednotlivými osobami.
Platí obecně platné předpisy pro dodržování rozestupů a hygienické předpisy.
Hřiště jsou otevřená
Gastronomie: otevřeno
Zooshop: Prodej ve venkovních prostorách
Pondělní sleva se do odvolání ruší
Prodej poukázek do zoo a ročních vstupenek na pokladně

Podpořte nás

Podpořte náš srdeční projekt a pomozte nám realizovat plán výstavby nové budovy – pavilonu pro orangutany.

Podpořte nás

 

Vizualizace cest pro návštěvníky podél venkovní expozice nového pavilonu orangutanů.